Stwórz swoją platformę e-CV, portfolio, voice-CV,
wizytówek lub e-sklepów z własną domeną

Usługi marki osobistej w chmurze dla twoich beneficjentów, klientów, pracowników

Kogo reprezentujesz?


W skrócie

– Zarządzanie E-CV i Portfolio użytkowników w 1 panelu administracyjnym

– Samodzielna rejestracja E-CV i Portfolio przez użytkowników

– Adres E-CV i Portfolio w postaci unikalnej subdomeny lub własnej domeny

– Organizowanie wirtualnych targów pracy

– Tworzenie publicznych baz E-CV i Portfolio

– Narzędzie wspierające doradztwo zawodowe i coaching kariery


dla Biur Karier

– promocja studentów i absolwentów Uczelni wśród pracodawców

– organizowanie wirtualnych targów pracy

– tworzenie publicznych baz e-CV i portfolio dla pracodawców i możliwość przeglądania jej według zdefiniowanych kategorii

– e-CV i portfolio jako narzędzie wspierające proces doradztwa zawodowego i coachingu kariery

– strona główna platformy może służyć jednocześnie jako strona Biura Karier


dla Centrów Doradztwa Zawodowego

– narzędzie metody portfolio do aktywnej pracy uczniów

– wsparcie nauczycieli w procesie oceniania osiągnięć uczniów

– prezentacja umiejętności i osiągnięć ucznia w nowoczesnej formie

– strona główna platformy może służyć jednocześnie jako strona Centrum


dla Firm z branży HR

– tworzenie baz e-CV i portfolio dla poszczególnych rekrutacji

– wzbogacenie oferty dla kandydatów o nowoczesne narzędzie budowania marki osobistej

– narzędzie do zarządzania aplikacjami kandydatów i rekrutacjami

– strona główna platformy może służyć jednocześnie jako strona Firmy


dla Organizacji Pozarządowych

– e-CV i portfolio jako narzędzie wspierające proces doradztwa zawodowego i coachingu kariery

– narzędzie metody portfolio do aktywnej pracy beneficjentów i uczniów

– wsparcie mentorów i tutorów w procesie oceniania osiągnięć uczniów

– organizowanie wirtualnych targów pracy

– tworzenie publicznych baz e-CV i portfolio dla pracodawców

– strona główna platformy może służyć jednocześnie jako strona organizacji.


dla Urzędów Pracy

– tworzenie e-CV i portfolio w atrakcyjnej, elastycznej formie pobudzającej kreatywność

– e-CV i portfolio jako narzędzie wspierające proces doradztwa zawodowego i coachingu kariery

– tworzenie publicznych baz e-CV i portfolio dla pracodawców

– narzędzie do zarządzania aplikacjami kandydatów i rekrutacjami

– strona główna platformy może służyć jednocześnie jako strona urzędu


dla Grup Projektowych

– tworzenie baz portfolio dla zespołów projektowych oraz ich członków

– ograniczenie widoczności Pprtfolio do terenu firmy, jeśli infrastruktura posiada stały IP

– ograniczenie widoczności portfolio przez hasło dostępu

– narzędzie do budowania marki eksperta

– platforma w dowolnym języku narodowym